GIFT SET:
The Dog Trilogy
Pilatod, Jack, Botbot

Written by Yolanda Guevarra-Dolor
Illustrated by Reinard P. Santos
₱300

Contact us for special orders


Nominated, 1999 National Book Award for Children’s Literature

SI PILANTOD: Ang Asong Tatlo ang Tuhod

Putol ang isang paa, ang asong si Pilantod ay pinagtatawanan, tinutukso, at pinandidirihan ng mga bata.Ipinakita sa kanya ni King, ang kaibigan niyang kalabaw, ang iba’t ibang uri ng kalupitan ng mga tao sa hayop. Tuluyan kayang kamuhian ni Pilantod ang mga tao? Paano niya patutunayan na kulang man ang mga paa niya, ang aso ay siya pa ring pinakamatalik na kaibigan ng tao?

SI BOTBOT: Ang Asong Kulubot

Isang asong mababang uri na inalagaan at minahal ng isang mayamang pamilya. Siya ay nag-iisang alaga kaya lumaking sunod sa layaw at mayabang. Isang araw, nadatnan niyang may dalawang malalaki at magagandang asong nakatali sa loob ng kanilang bakuran. Paano niya haharapin ang malaking pagbabagong ito sa kanyang buhay?

SI JACK: Ang Asong Kaaway ng mga Bulaklak

Bulaklak. Pinakamagandang likha ng kalikasan. Si Jack. Isang pilyong asong mahilig manira ng bulaklak at halaman. Paano magbabago si Jack? Ano ang mga pangyayari sa buhay ng asong ito na magtuturo sa kanyang gumalang sa ibang maliliit na nilalang ng Diyos?Reviews

There are no reviews yet, would you like to submit yours?

*

Array ( )